Wat kan DAKlabel voor u betekenen?

Huidige praktijk dak vraagt om nauw samenwerkende partijen

In de dakenbranche opereren fabrikanten nog vaak los van elkaar. Dit innovatieplatform brengt de hele branche voor het eerst echt samen. Want het opgeleverde product is één samengesteld bouwdeel. Net zoals in de vliesgevelbranche worden de samengestelde delen als één bouwdeel aangeboden en getest op brand, geluid en thermische eigenschappen. Daarnaast vragen de voortdurende ontwikkelingen in de dakenmarkt om een eenduidig antwoord. Denk aan milieu, verwerking, veiligheid en de steeds grotere behoefte aan kwaliteit en duurzaamheid. Dat antwoord kwam in 2013 met de oprichting van de onafhankelijke Stichting DAKlabel.

DAKlabel introduceerde zijn eerste concrete diensten: de bestekservice en de garantie. Praktische oplossingen voor problemen die in de dagelijkse praktijk voorkomen.

Bestekservice voorkomt fouten

Het aantal mogelijkheden voor een plat dak is enorm. Voor de juiste dakopbouw moet vaak gekozen worden uit wel 40.000 varianten. De architect ziet in de ontwerpfase bij het schrijven van het bestek vaak door de bomen het bos niet meer. Wanneer hij vervolgens navraag doet bij één fabrikant zal deze met name vanuit zijn product informeren en zelden doorvragen naar het gebruik van het dak met al zijn specifieke wensen. Dit leidt vaak tot bestekken die niet geheel juist zijn. De toplaag is bijvoorbeeld niet geschikt voor de gekozen cachering op de isolatie of de bevestiger is niet geschikt voor de ondergrond.

DAKlabel bestekservice helpt architecten daarom bij het schrijven van het bestek. De bestekservice stelt de relevante vragen, waarna de keuzes gegarandeerd leiden tot het juiste dak. Rekening houdend met alle gebruiksdoeleinden en de gevraagde prestaties. Het DAKlabelbestek maakt door middel van enkele muisklikken in 3 minuten mogelijk om de beste dakopbouw samen te stellen.

Dakeigenaar plukt vruchten innovaties

Het streven van het innovatieplatform is dan ook om opdrachtgever, ontwerper en gebruiker van het dak door innovaties extra voordeel te laten genieten. Andere innovaties staan al op stapel. Zo wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de dakdekker te mechaniseren, zodat hij slimmer, handiger en beter kan werken. Ook wordt volop gewerkt aan manieren om het onderhoud van daken slimmer te regelen. R&D-medewerkers zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd. Zij initiëren en ondersteunen vernieuwingen op het gebied van producten, verwerking en andere diensten. Eigenaren van daken plukken hier de vruchten van.

16 DAKlabel dakdekkers eenvoudig zoeken via de kaart op deze pagina.