Persberichten


Groningen, 8 juli 2014


Bestekservice geeft architect en opdrachtgever zekerheid


Nieuw innovatieplatform DAKlabel introduceert eerste vruchten van samenwerking

De in 2013 opgerichte Stichting DAKlabel is een innovatieplatform dat de kwaliteit van platte daken door het ontwikkelen van technisch goede dakconstructies naar een hoger niveau tilt. Het samenwerkingsverband geeft architecten en opdrachtgevers concrete handvatten om tijd te besparen en garandeert de naadloze aansluiting van alle onderdelen van het dak. Voorzitter en Formulemanager van DAKlabel Hans Kramer presenteerde vandaag in het EYE Filmmuseum in Amsterdam de eerste doordachte diensten.

Huidige praktijk dak vraagt om nauw samenwerkende partijen

In de dakenbranche opereren fabrikanten nog vaak los van elkaar. Dit innovatieplatform brengt de hele branche voor het eerst echt samen. Want het opgeleverde product is één samengesteld bouwdeel. Net zoals in de vliesgevelbranche worden de samengestelde delen als één bouwdeel aangeboden en getest op brand, geluid en thermische eigenschappen. Daarnaast vragen de voortdurende ontwikkelingen in de dakenmarkt om een eenduidig antwoord. Denk aan milieu, verwerking, veiligheid en de steeds grotere behoefte aan kwaliteit en duurzaamheid. Dat antwoord kwam in 2013 met de oprichting van de onafhankelijke Stichting DAKlabel. Voorzitter Kramer: “Als je een Mercedes koopt, maakt het je ook niets uit waar elk onderdeel vandaan komt. Als het maar perfect op elkaar aansluit en het eindproduct deugt. Waarom was dat in de dakenbranche dan nog niet zo? De resultaten van dit innovatieplatform zijn dus echt baanbrekend.” DAKlabel introduceerde zijn eerste concrete diensten: de bestekservice en de garantieregeling. Praktische oplossingen voor problemen die in de dagelijkse praktijk voorkomen.

Bestekservice voorkomt fouten Het aantal mogelijkheden voor een plat dak is enorm.
Voor de juiste dakopbouw moet vaak gekozen worden uit wel 40.000 varianten. De architect ziet in de ontwerpfase bij het schrijven van het bestek vaak door de bomen het bos niet meer. Wanneer hij vervolgens navraag doet bij één fabrikant zal deze met name vanuit zijn product informeren en zelden doorvragen naar het gebruik van het dak met al zijn specifieke wensen. Dit leidt vaak tot bestekken die niet geheel juist zijn. De toplaag is bijvoorbeeld niet geschikt voor de gekozen cachering op de isolatie of de bevestiger is niet geschikt voor de ondergrond. DAKlabel bestekservice helpt architecten daarom bij het schrijven van het bestek. De bestekservice stelt de relevante vragen, waarna de keuzes gegarandeerd leiden tot het juiste dak. Rekening houdend met alle gebruiksdoeleinden en de gevraagde prestaties. Het DAKlabelbestek maakt door middel van slechts 20 vragen in 3 minuten mogelijk om de beste dakopbouw samen te stellen. Is het voor een productiehal of zorgcentrum? Moet het intensief beloopbaar zijn doordat er bijvoorbeeld installaties op staan die regelmatig onderhouden moeten worden, of juist niet? De gehele dakopbouw wordt foutloos omschreven van dampremmer tot de juiste gewenste dakveiligheid en dakranden.

Garantie
Wanneer het door DAKlabel goedgekeurde bestek gevolgd wordt, is de aannemer en gebouweigenaar er niet alleen van verzekerd dat de elementen optimaal op elkaar zijn afgestemd, maar ook dat het eindproduct foutloos is en juist wordt uitgevoerd. Een onafhankelijk deskundig instituut checkt het gehele proces tot aan de uitvoering.

Dakeigenaar plukt vruchten innovaties
Door de kennis en kunde van dakdekkers en industrie naar een hoger niveau te tillen, stijgt de kwaliteit van platte daken. Het streven van het innovatieplatform is dan ook om opdrachtgever, ontwerper en gebruiker van het dak door innovaties extra voordeel te laten genieten. Andere innovaties staan al op stapel. Zo wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de dakdekker te mechaniseren, zodat hij slimmer, handiger en beter kan werken. Ook wordt volop gewerkt aan manieren om het onderhoud van daken slimmer te regelen. R&D-medewerkers zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd. Zij initiëren en ondersteunen vernieuwingen op het gebied van producten, verwerking en andere diensten. Eigenaren van een dak plukken hier de vruchten van.Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie over DAKlabel contact op met de aangesloten participanten of

Stichting DAKlabel
E-mail: info(at)daklabel.nl
Internet: www.daklabel.nl

of

Evident P.R.
Dimitri Bouter
Tel.: 033-4558778
E-mail: dimitri@evidentpr.nl
Internet: www.publicrelations.nl

Het persbericht en de high-res foto’s zijn digitaal verkrijgbaar via de onze Perskamer:
http://pers.publicrelations.nl/2014/06/daklabel-nieuw-innovatieplatform-daklabel-introduceert-eerste-vruchten-van-samenwerking/


Bouwwereld - 31/08/2014: DAKlabel_in_Bouwwereld.pdf
Roofs - 30/09/2014: DAKlabel_in_Roofs.pdf
Aannemer - 30/09/2015: DAKlabel_in_Aannemer.pdf
Bouwtotaal - 30/11/2015: DAKlabel_in_Bouwtotaal.pdf
Cobouw - 26/06/2014: DAKlabel_in_Cobouw.pdf

16 DAKlabel dakdekkers eenvoudig zoeken via de kaart op deze pagina.